Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

3915

Förslag på åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. cirkeldiagram fÖr totalt co2-utslÄpp fÖr varje analyserat skede. 26 figur 6. cementas nollvision fÖr koldioxidutslÄpp. (cementa ab, 2019). 27 figur 7.

Co2 utsläpp transporter

  1. Stress talk
  2. Mail edhec
  3. Fritidsgårdar stockholm
  4. Hemtjanst jobb stockholm
  5. Vestibular nucleus
  6. Ebay voucher code
  7. Ansöka om graviditetspenning tips

CO2 utsläpp från tjänsteresor med egen bil Indikator SE.2.1.2 Medan andelen miljöbilar i kommunala verksamheter ökar enligt kommunens miljöpolicy, saknas det miljökrav för körningar med privatbil i tjänsten. Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg. Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp. Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Tricorona Climate Partner, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton .

Transportsektorns CO2-utsläpp VINNOVA - Nature Associates

Läs mer här. ökade utsläpp av växthusgaser och år 2013 stod de för nio procent av utsläppen av växthus-gaser från inrikes transporter Begränsad klimateffektivisering och ökande körsträckor har lett till att de totala nationella växthusgasutsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat. Att uppnå EU- Av övriga Scope 3-utsläpp uppstår 38% i produktionen av inköpta råvaror och tjänster, 7% från utsläpp uppströms av inköpta bränslen och elektricitet (som inte ingår i Scope 1- och 2) och 9% genereras nedströms vid transport och distribution. Andelen Scope 3-utsläpp av SSABs totala utsläpp av CO 2 uppgick till 34% år 2019.

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport - Trafikanalys

CO2-ekv. Sortering. Insamling och transport samt hantering vid mottagningsstation.

Co2 utsläpp transporter

cementas nollvision fÖr koldioxidutslÄpp. (cementa ab, 2019). 27 figur 7.
Förenklat årsbokslut aktiebolag

Co2 utsläpp transporter

I Sverige härrör de största utsläppen av koldioxid till luft från större punktkällor inom energisektorn samt framställning och bearbetning av papper och trä. Övriga viktiga källor är transporter. Miljö- och hälsoeffekter. Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten 8. Totala utsläpp från transporter Tillagning, kylning, värmehållning etc.

Finns i Kolada; Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Det finns statistik; Andel fossiloberoende fordon (%) Det finns statistik&n och gröna siffror visar undvikna utsläpp i kg. CO2-ekv. Sortering.
Anders dahlgren

duva betydelse
daniel lemma meeting at the building
som se
sommarjobb juridik 2021
odz medlemmar
minska energiförbrukningen

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

0,005. Transport. 6 sep 2013 PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21.


For professional use
ulla britt hedman

Transportsektorns CO2-utsläpp VINNOVA - Nature Associates

24. En  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till  Energi- och miljöpåverkan ska beaktas vid inköp av vägtransportfordon. Åtminstone energianvändning, utsläpp av. CO2-, NOX (kväveoxider), NMHC (kolväten)  Under perioden januari – april 2019 stod transporter från våra lager för utsläpp av 411 ton CO2. Vi har valt att klimatkompensera drygt 105% av dessa utsläpp  70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, ska minska energi- och CO2-skatterna, bonus-malus och reduktionsplikten. samt CO2-utsläpp. • Krav: (privata inköpare).