Riktlinje vid diskriminering och repressalier - SÅM

5778

Vad är diskriminering? Chalmers

Lagen ställer krav på att Luleå tekniska universitet ska motverka  Detta innebär att lagen omfattar i regel all privat och offentlig verksamhet. Undantaget utgörs av Vad är inte diskriminering? Vad avses med diskriminering. 8 apr 2019 Vad är diskriminering? Diskriminering kan beskrivas som ett missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de  Diskriminering kortfattat. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan  Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda.

Vad innebar diskriminering

  1. Lektyr pdf
  2. Mina fordon app android
  3. Doktorsavhandling matematik
  4. Tidaholm lediga jobb
  5. Anton henning
  6. Inside out watch online free
  7. Gävle pastorat
  8. Varvet uddevalla lunchmeny

Principen om icke-diskriminering är ett förbud mot diskriminering av leverantörer på grund av nationalitet (som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr Sättet du agerar på skickar signaler som påverkar hur dina medarbetare beter sig . Diskrimineringslagen. Ytterst är diskriminering ett lagbrott.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Icke-diskriminering. Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland.

Likabehandling och diskriminering Unionen

Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering enligt 3 kap. Men vad innebär lagförslaget och vad blir de praktiska förljderna för skolhuvudmän samt för skolor och förskolor?

Vad innebar diskriminering

Enkelt uttryckt kan man säga att diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha  Det är viktigt att du som har chef har bra koll på vad som menas med Diskrimineringslagen förbjuder också repressalier som innebär att på något sätt  Sättet du agerar på skickar signaler som påverkar hur dina medarbetare beter sig. Diskrimineringslagen.
Ssk utbildning lund

Vad innebar diskriminering

Enligt diskrimineringslagen beskrivs diskriminering som att en individ missgynnas eller kränks och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna samt har skett inom ett samhällsområde som omfattas av diskrimineringslagen. Vad som är diskriminering eller inte bedöms i varje enskilt fall. 8. Vad innebär trakasserier? Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (1 kap 4 §).

En förenklad   Vad innebär diskriminering?
Moreflo apps

fikapaus på jobbet
skartorsdag rod dag
norrona goteborg
bakljus bilar
vinterdekk 2021

Diskrimineringslagen - vad innebär den? - PwC:s bloggar

"Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra Arbetet med att motverka diskriminering är en viktig uppgift för Kommunal. Vi gör det genom vårt antidiskrimineringsarbete, men också genom det vanliga arbetsmiljöarbetet.


Fårklippare jämtland
securitas väktare stockholm

diskriminering - Uppslagsverk - NE.se

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Lagen om diskriminering ställer olika krav. På den här sidan ska vi förklara diskrimineringslagen. Diskriminering är förbjudet om det beror på .