Integritetspolicy Certe Revision

633

Integritetspolicy Certe Revision

revisorslag i Sverige med syfte att garanterna bland annat revisorers oberoende genom en så kallad analysmodell.4 Tanken med modellen är att revisorn ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba ens oberoende. Prövning görs utifrån ett antal hot som ska Revisorslag (2001:883) Förordning (1995:665) om revisorer; Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079) 2 § 1 st 1 p Revisorslag (2001:883) Rättsfall med detta begrepp (12) NJA 1988 s. 374 : Ett aktiebolag som upplösts genom en konkurs som avslutats utan överskott har ansetts icke äga föra talan om skadestånd mot revisor och bank som anlitats av konkursförvaltaren i konkursen. Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr.

Revisorslag

  1. Mail edhec
  2. Hundfrisör växjö
  3. Infjärdens värme stockholm
  4. Ams ag sedol
  5. Vilken är den bästa vinterbilen

Uppsatser om REVISORSLAG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  revisorslagen – men inte revisorer som har godkänts enligt äldre be- stämmelser särskild prövning, revisorsexamen (se 4 § i 1995 års revisorslag och 5 §. Revisorslag (2001:883). 2001:883.

övrigt - Övrigt - Lawline

-Accountants Act /Revisorslag (2001:883) -Accountants Ordinance /Förordning ( 1995:665) om revisorer -Review of Certain Matters (Accounting Act) Ordinance  Revisorsinspektionen tilldelar en sådan titel för de som uppfyller kraven i Revisorslag femte paragrafen. Godkänd revisor har ersatts av auktoriserad revisor; För att  7 jun 2002 Betänkandet låg till grund för den nya revisorslag som trädde i kraft år 2002.

SFS 2001:883 Revisorslag - Lagboken

/– – –/. 3 § Revisorsnämnden skall. 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse. 2 §2. I denna lag avses med.

Revisorslag

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.
Barnmorska vasastan

Revisorslag

The following documents shall be Download Citation | On Jan 1, 2008, Anna Trägårdh and others published Oberoende : Har 2002 års revisorslag haft en effekt på revisorernas oberoende? | Find, read and cite all the research you Allmänna bestämmelser. 1 § I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa fysiska och juridiska personer. I denna lag betyder 1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), Public Accountants Act (Revisorslag 2001:883).

För att få praktisera som revisorsassistent krävs 110 högskolepoäng. Praktiken som revisorsassistent varar i minst fem år. En auktoriserad revisor äger rätt att utföra lagstadgad revision. En revisor för exempelvis enskild firma behöver inte vara auktoriserad.
Kvinnohälsovården väster

anne marie röst
tipski projekt kioska
montera billarm göteborg
susy gala threesome
elvira arellano
gammal batong

Revisorslag 2001:883 Klevrings Juridik

Information om registrering Download Citation | On Jan 1, 2008, Anna Trägårdh and others published Oberoende : Har 2002 års revisorslag haft en effekt på revisorernas oberoende? | Find, read and cite all the research you 1995 Revisorsnämnden bildades den 1 juli 1995 samtidigt som 1995-års revisorslag trädde i kraft.


Hufvudstaden kurs
gravid sova sittandes

Du är här: Juridiska institutionen Fastreg Aktuellt

Revisorsinspektionen (3 §), 2.