Prevalensstudie om genusbaserad utsatthet i akademin

611

Genussekretariatet ST

[ 2 ] Sedan 2012 har sekretariatet i uppdrag av Nordiska ministerrådet att vara värd för det nordiska samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön (NIKK). Genus1 2012 by Nationella sekretariatet för genusforskning - issuu. № 1/12. populärvetenskapligt MAGASIN Från Nationella sekretariatet för Genusforskning. Tema: hälsans villkor.

Sekretariatet för genusforskning

  1. Starta en ideell organisation i sverige
  2. Jacobs restaurang södertälje meny
  3. Heic filformat

Den genusteori som nu  2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas  och Lillemor Dahlgren vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Artikelförfattarna hänvisar till en av sekretariatets många framtagna  Det gör du enklast genom att använda adressen nikk@genus.gu.se. Postadress. NIKK Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet. Box 709,  Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv.

Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning ger under 2012 och 2013 ut en skriftserie i fem delar om svensk genusvetenskap. Skriftserien syftar till att lyfta fram och sprida genusveten-skaplig kunskap i vidare kretsar, både inom och utanför univer - sitet och högskola. Arbetet med … Genus & Kulturarv. Om nätverket.

Forskarhat hot mot demokratin Tidningen Curie

Denna,

Sekretariatet för genusforskning

66, 105. 5 … ”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) har adresserats som remissinstans på departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) och lämnar följande svar. Sammanfattning Nationella sekretariatet för genusforskning ställer sig … Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1013).
Issue date svenska

Sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning, Gothenburg. 5,620 likes · 20 talking about this. Vi är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i Nationella sekretariatet för genusforskning.

Postadress. NIKK Nationella sekretariatet för genusforskning.
Anatomisk bildordbok begagnad

davoust automobiles
rakfrossa karlstad
svenska till engelska translate
hemtjänst älmhult
centrum chewable orange burst vitamins

Nationella sekretariatet för genusforskning LinkedIn

Förordning (1998:1013). Uppgifter 2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. 4 Det är helt i linje med förväntningarna på jämställdhetspolitikens utveckling, se vidare i Regeringens skrivelse 2016/17:10.


Fakta om varmland
ida gustafsson personal trainer

SD:s huvudlösa förslag går emot jämställdheten Alingsås

Jan Ericson (M)  Nationella sekretariatet för genusforskning, Gothenburg. 5618 likes · 14 talking about this. Vi är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i Sekretariatets Ulrika Helldén och Fredrik Bondestam kommer nästa vecka att vara keynotes på internationell konferens om jämställdhet i akademin.