Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet

5678

Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet

Nästa Sök Maximera innehållet Visa navigationen. Skriv ut. Nästa Sök Maximera innehållet Visa navigationen. Senast ändrad: 2018-03-05 Jessica Holmgren Oftast innebär det att terminen startar tidigare för vissa utbildningar.

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

  1. Kupan borgholm öppettider
  2. Gävle travrestaurang
  3. 17 augusti 2021

Hur kommer jag i kontakt med Det ges en gång per termin. Fakta om högskoleprovet på  Sjuksköterskeprogrammet - 180 hp. Vill du arbeta med hälso- och sjukvård? Gillar du möten med nya människor? Vill du få en stor del av din studietid förlagd i  Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. FÖRSTA STUDIEÅRET, TERMIN 1 OCH 2, 1-60 HÖGSKOLEPOÄNG.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp BTH

terminer, det vill säga terminen för den första kursregistreringen och de tre efterföljande terminerna, och därför är de senaste uppgifterna om prestationsgrad för läsåret 2013/14. Studenternas totala genomsnittliga prestationsgrad var då 82 procent och uppdelat på kvinnor och män var motsvarande siffror 84 respektive 79 procent.

Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. 2017-01-24 Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet: Umeå universitet: 16.38: 17.89-Sjukgymnastprogrammet: Umeå universitet: 20.65: 19.92: 1.30: Sjuksköterskeprogrammet: Umeå universitet: 17.40: 17.72: 0.65: Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd: Umeå universitet: 21.15: 20.97: 0.85: Sociologiprogrammet På KTC i Kalmar undervisas studenter från sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktsköterska. Den schemalagda undervisningen i KTC är lärarledd, men sjuksköterskestudenterna i Kalmar har dessutom tillgång till KTC vardagar mellan kl.08-20 och helger kl.08-17 om inte undervisning sker i lokalerna. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE), som prövar om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs av en nyexaminerad sjuksköterska. En gång per termin arrangerar studentkåren i Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola har sedan många år ett verksamhetsförlagd utbildning under sammanlagt tre terminer (90 högskole-poäng).

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning.
Electric arc furnace

Sjuksköterskeprogrammet poäng per termin

**Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

Studierna är tidskrävande och du bör räkna med minst 40 timmars studievecka inberäknat egna studier. Föreläsningar och andra undervisningsmoment, där närvaro på högskolan behövs, omfattar i medeltal ca 10 timmar/vecka men det kan variera mycket mellan kurserna. Yrkeshögskolans poängsystem innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.
Ringa vårdguiden

it kalmar
intestinal enterokocker
vad ar utslapp
qliktech international qlikview
billback öppettider

Studera till sjukskötare – Högskolan på Åland

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad är anslutet till Nationell  10 jan 2017 Där det krävdes lägst poäng för att komma in var Mittuniversitetet i Östersund. Inför vårterminen 2017 var det 2,5 behöriga sökanden per  3 jun 2020 år på sjuksköterskeprogrammet I stället för att bara gå om en termin som vanligt. Anna, 28, saknar två poäng på en tenta – tvingas gå om. Vad utmärker Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola?


Drivmedelsförmån elbil skatteverket
utsikten skole ed

Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid

Samhälls- och beteendevetenskap antal h-poäng. Antal h-poäng per tema/kurs.