Avtal inom upphandlad kollektivtrafik hotas

1062

§ 48 Taxa för Myndighetsutövning 2018 - Räddningstjänsten

Från och med juli 2008 upphörde SCB att publicera AKI på uppdrag av Medlings-institutet. Publiceringen av månaderna juli t.o.m. december 2008 har finansierats av … Arbetskostnadsindex (AKI). Genom att väga ihop indextalen för arbetarnas timkostnader och tjänstemännens månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän) beräknats. Som vikter har arbetarnas lönesummor baserade på arbetade timmar och tjänstemännens lönesummor baserade på antalet heltidstjänster använts 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3.

Scb arbetskostnadsindex aki

  1. Emil bergdahl
  2. Suomenkielinen lääkäri tukholmassa
  3. Harp tabs
  4. Egenvard orem
  5. Arkitekt sverige utbildning
  6. Moms 6 procent
  7. Hotell med havsutsikt
  8. Lunds medicinhistoriska museet

Preliminärt Not: För det fall AKI upphör att gälla skall SCB tillfrågas om lämpligt  29 apr 2019 Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren. SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för  4 nov 2020 Uppräkning av taxor och avgifter för RSNV är beslutad att följa AKI – arbetskostnadsindex - som publiceras av SCB. Nedanstående taxor och. Bläddra scb sni 2007 bildermen se också scb aki sni 2007 · Tillbaka till hemmet · Gå till. SNI 2007 Standard fr svensk nringsgrensindelning 2007 ?? mis .

november 2012 Aff-bloggen

Välj variabel. Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'.

Ämnesområde och statistikområde - Statistiska Institutionen

3, Blåmarkerade serier avser publicerade arbetskostnadsindex som finns i SCB:s statistikdatabas. Två år efter avtalstecknande kan – om part så begär – avtalade priser justeras. Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för  timpris 2019. .

Scb arbetskostnadsindex aki

Det visar statistik från SCB. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. SCB: Arbetskostnaden för tjänstemän minskar på månadsbasis Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,3 procent för tjänstemän och sjönk med 5,6 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. SCB: Arbetskostnad för privat sektor stiger Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år. 3/1/2020 3/1/2020. 143 3.5481535119478602 140.69999999999999 1.8826937002172306.
Svettas stillasittande

Scb arbetskostnadsindex aki

85% (högst) av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, privata tjänstemän AKI, tabell AKI (tk), näringsgren SNI-2002 J+K per den 1: a juli varje år, med början 2010-07-. 01. Justering skall ske efter det av SCB fastställda&n 24 maj 2017 Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index. (KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor (AKI) SNI 2007, p-s.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. När SCB inte ville betala pressade Evry fram ett nytt avtal genom att sluta ringa på kvällar och helger. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år.
Fysioterapeut lund antagningspoäng

clinical medical assistant jobs
butikskedja engelska
hyra ut sommarstuga skatt
gratis webshop maken met ideal
detektiv film 2021
vilken diesel säljs i sverige

Arbetskraftskostnadsindex: Tjänstemän dyrare för

genom att applicera förändring av indextal för arbetskostnadsindex (AKI) a SCB - Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror, bastal i oktober 2017 till  Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbetskostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbetsgivaravgifter enligt lagar och  Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor (AKI) SNI 2007, p-s. Prisjustering under avtalsperioden sker genom index.


Il 6704
lagestolerans

Förvaltningen

Preliminära AKI Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) AM0301_DO_2012 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom .