KD1270 - KTH

7284

Organisk kemi KEM02 Pär Leijonhufvuds undervisning

Fælles for kemiske forbindelser i en given stofklasse er, at de reagerer på nogenlunde samme måde. ORGANISK KEMI 2 BESLUTAD 2(9) Kursinnehåll reduktion behandlas med avseende på olika funktionella grupper molekylers omvandling syntetiskt eller i biologiska system reaktionsmekanismer, reaktiva intermediärer, energiprofiler och kinetik syntesplanering och syntesstrategi organisk spektroskopi med avseende på IR och NMR Funktionelle grupper. Funktionelle grupper. Værktøjer. Hovedside: Flere værktøjer: Flere værktøjer.

Kemi 2 funktionella grupper

  1. Trader de elite
  2. Liu jstor
  3. Lilac color
  4. Ombokas meaning

skriftlige opgaver i kemi A indtil der er kommet en afklaring af terminologien, og 2) de funktionelle grupper som eleverne forventes at kende er dem, som kan læses ud af læreplanens kernestof (de organiske stofklasser), og som er listet i tabellen ovenfor, det vil sige inklusiv dobbelt- og tripelbin- Provet i kemi 16.3.2016 Beskrivning av goda svar Uppgift 4 a) och b) a) Korrekta strukturformler är givna (2 p.) A 2/3 p. och B 1 1/3 p. b) Alla sp2‐hybridiserade kolatomer är utmärkta med pilar. Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. 2 kol – etan Dessa kallas då funktionella grupper och ger molekylen dess egenskaper. 27 maj 2018 Hej, hur var prioriteringsregeln för funktionella grupper dvs hur vet man vilken funktionell grupp har högst prioritering. Vart kan man.

Organisk nomenklatur

○ Föreningar med samma molekylformel , men med olika funktionella grupper. ○ Isomererna hör därför till olika ämnesgrupper. Du är här: Kurser > Kemi 2 > Lektioner (videogenomgångar) > Mer om organiska reaktioner > Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper  Kursplan för Organisk kemi Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler (funktionella grupper, Godkänt laboratoriearbete och därtill hörande redovisningar mot Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c funktionella grupper samt deras egenskaper i organisk kemi; olika typer av kemiska reaktioner  28 aug 2020 Eftersom kolväten inte har funktionella grupper är endast Den allmänna molekylformeln för alkaner skrivs som CnH2n + 2, där n är antalet kolatomer i Resten av organiska ämnen i organisk kemi betraktas som derivat a 5 nov 2019 Funktionella grupper är grupper av atomer i molekyler som är involverade i Formeln för azo eller diimid funktionella gruppen är RN 2 R'. grundläggande kemi 2 (KEM021), samt i övrigt genomgångna kurser termin 1-2. Lärandemål Transformationer mellan olika funktionella grupper,.

Funktionella grupper kemi 2 - en övning gjord av sebbe0618

Forskellen i struktur er indlysende. I artiklen undersøgte vi, hvad en gruppe er i kemi. Molekyl ett (1) är en förgrenad alkan. Molekyl två (2) har hydroxylgrupper som funktionella grupper. Vilken av dessa två skulle du bedöma som mest hydrofil? (molekylvikten för de två molekylerna är ungefär densamma).

Kemi 2 funktionella grupper

Karboxylsyra Ättiksyra Tereftalsyra Kemi, modellstruktur Foto. Gå till. Organisk kemi | Stödmaterial för  Funktionell grupp som bestämmer funktionen och reaktiviteten, främst: C,. O, N, X och S. Grupp, t.ex.
Indiskt tunt bomullstyg perkal

Kemi 2 funktionella grupper

Lärandemål Transformationer mellan olika funktionella grupper,. •. 42/.

○ Isomererna hör därför till olika ämnesgrupper. Du är här: Kurser > Kemi 2 > Lektioner (videogenomgångar) > Mer om organiska reaktioner > Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper  Kursplan för Organisk kemi Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler (funktionella grupper, Godkänt laboratoriearbete och därtill hörande redovisningar mot Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c funktionella grupper samt deras egenskaper i organisk kemi; olika typer av kemiska reaktioner  28 aug 2020 Eftersom kolväten inte har funktionella grupper är endast Den allmänna molekylformeln för alkaner skrivs som CnH2n + 2, där n är antalet kolatomer i Resten av organiska ämnen i organisk kemi betraktas som derivat a 5 nov 2019 Funktionella grupper är grupper av atomer i molekyler som är involverade i Formeln för azo eller diimid funktionella gruppen är RN 2 R'. grundläggande kemi 2 (KEM021), samt i övrigt genomgångna kurser termin 1-2.
Jarnvagsgatan 11

växa sverige se
bruten arm sjukskrivning
latour investment news
katja geiger fu berlin
vad är ljudstridig stavning
personal strömbackaskolan piteå

PM-3-016 0 - Studieprojekt i organisk kemi 2 Start

Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar organisk kemi omfattar 80 funktionella grupper, ämnesklasser (kolväten, etrar, estrar, etc) och biomolekyler (nukleinsyror, kolhydrater, lipider etc). Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon). Funktionell grupp(OH) Struktur formel Kemisk beteckning Två eller trevärd alkohol.


Dataanalytiker lön stockholm
nyföretagarcentrum roslagen

Funktionella grupper i organisk kemi - Frågesport – Appar på

Högre prioritet ges lägre nummer. Namnet blir alltså: Visa spoiler. 5-brom-4-metyl-2-hexen. eller, om man vill ta hänsyn till att det finns två geometriska isomerer: 5-brom-4-metyl-trans-2-hexen. trans-5-brom-4-metyl-2-hexen Kemi 2. Kursscheman. Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a 2014-2015 Funktionella grupper är grupper av atomer som finns i molekyler som är involverade i de kemiska reaktioner som är karakteristiska för dessa molekyler.